Matsentralen

Matsentralen Norge er et nettverk av matsentraler som kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper de vanskeligstilte. Gjennom arbeidet hjelper Matsentralen både matbransjen å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner.

Matsentralen er det norske navnet på “food bank”, en ideell forening som samler inn mat for å hjelpe de vanskeligstilte. Matsentralen Norge har imidlertid tatt steget videre sammenlignet med den tradisjonelle matbankmodellen. Virksomheten samler overskuddsmat fra matbransjen, kvalitetsmat som ellers ville blitt kastet eller gått til dyrefôr, og sørger for at den raskt og trygt kommer vanskeligstilte til gode.

Ved å flytte overskuddsmat fra der det er for mye til der det er for lite, bidrar Matsentralen til et mer rettferdig, balansert og bærekraftig matsystem, hvor målet er at ingen mat går til spille og at ingen lider av sult.