Du kan hjelpe til med å redusere matsvinnet

Matsvinn hos oss

Kommunene i IVAR-regionen kaster i gjennomsnitt rundt 21 kg spisbar mat hver, hvert år. Dette er mye, men det er en del lavere en gjennomsnittet nasjonalt. Nasjonalt kaster hver innbygger rundt 39 kg spisbar mat årlig.

Vil du bli en restevenn?

restevenn.no får du tips om innkjøp, oppbevaring og smart bruk av matvarer og matrester. Restevenn drives av kommunene i IVAR-regionen.

Slik blir du en restevenn: 

Too Good To Go

Last ned appen TooGoodToGo og bli med på å redde mat fra butikker i nærheten. For en billig penge kan du få med deg overskuddsmat fra butikker, kafeer og hoteller.

Holdbart

I Norge blir det hvert år kastet store mengder fullgode matvarer fra grossister og matindustrien. Hos holdbart.no kan du kjøpe du kjøpe en del av disse varene til redusert pris. I tillegg til nettsiden, har initiativet også fysiske butikker flere steder i landet. I vår region ligger butikken på Klepp.

Matsentralen Rogaland

Matsentralene i Norge tar imot overskuddsmat fra både produsenter, grossister og matbutikker, mat som ellers ville blitt kastet, og sørger for at denne maten kommer vanskeligstilte til gode.