En del av kommunene på Nord-Jæren tilbyr henting av hageavfall hjemme. Du kan få hentet inntil 3 m3 hageavfall i bunter eller gjennomsiktige sekker. Du kan sjekke om dette tilbudet gjelder din kommune på hentavfall.no.

Du bunter sammen greiner og legger mindre avfall i sekker, og setter avfallet ved veien på den dagen hentingen er avtalt.

Hageavfallet leveres til gjenvinningsstasjonen på Sele og komposteres til ny jord. Denne jorden kan du med jevne mellomrom få kjøpt hos IVAR.