Ombruk

Den beste måten å redusere avfallsmengdene på er å hindre at avfall oppstår. Ombruk betyr å bruke ting lengre og sørge for å holde tingene i sirkulasjon så lenge som mulig før det ender opp som avfall. Ombruk går ganske enkelt ut på å la noen andre fortsette å bruke det du ikke trenger lengre og å kjøpe brukt istedenfor å kjøpe nytt.

Ombruk

Den beste måten å redusere avfallsmengdene på er å hindre at avfall oppstår. Ombruk betyr å bruke ting lengre og sørge for å holde tingene i sirkulasjon så lenge som mulig før det ender opp som avfall. Ombruk går ganske enkelt ut på å la noen andre fortsette å bruke det du ikke trenger lengre og å kjøpe brukt istedenfor å kjøpe nytt.

Finn en virksomhet eller et arrangement

Virksomheter

Ingen arrangementer tilgjengelig.
  • Ingen ressurser tilgjengelig.
Registrer ditt arrangement eller din virksomhet