Her kan du sette fra deg brukte gjenstander og møbler til ombruk for andre, og ta noe med deg dersom du ønsker det.