86 % ønsker billigere reparasjoner

I en undersøkelse bestilt av Forbrukerrådet, svarer 86 % av de spurte at de ønsker billigere reparasjoner. Undersøkelsen viser at flere hadde valgt å reparere ting dersom det hadde vært billigere enn å kjøpe nytt. «Vi i Forbrukerrådet har tatt til orde for momsfritak på reparasjoner av blant annet elektronikk, sykler, klær og sko, og her får vi klar støtte fra forbrukere». På forbrukerrådets nettsider finner du hele artikkelen og undersøkelsen.