Sammen med Avfall Norge inviterer IVAR til Sirkulær Mandag den 22. november. Dette er en global kampanje som setter fokus på sirkulær økonomi og gjenbruk. IVAR markerer dagen med å tilby gratis sykkelreparasjon på sin gjenvinningsstasjon på Forus. #circularmonday