Den norske turistforening har lenge vært opptatt av bærekraft og miljø og har sin egen bærekraftstrategi. Nå starter Turistforeningen i Stavanger opp eget syverksted som skal ta hånd om reparasjon av friluftsbekledning, redesign/omsøm og produksjon av artikler til bruk på hytter og betjente anlegg. Les hele saken på DNT Stavanger sine nettsider.